Հավատքը մեր

Ճշմարիտ հավատքով միայն

Հայաստան ու սփյուռք

Աշխարհի Հայերով միասին

Հայկական հողեր

Մեծ Հայքը որպես նպատակ

Our mission and vision

.

Economic

Բարձր տեխնոլոգիանոր հագեցված տնտեսություն, էկոլոգիապես մաքուր և ավտոմատիզացված։

Medical

Բարձր որակի և տեխնիկապես վերջին սարքերով ապահովված հասանելի բժշկություն։

Social

Հայկական,արդար, զարգացած, Քրիստոնեական, ինժիներական մտածողությամբ,միասնական ազբաբնակչություն։

Foreign policy

Ճկուն և երկարաժամկետ, Հայաստանի դիրքը բարձրեցնող ու հարգանք ստիպող արտաքին քաղաքականություն։

Education

Հայամետ,աշխարհի զարգացմանը համահունչ անվճար դպրոցներ ու ԲՈՒՀ-եր։

Family

Հայկական ու Քրիստոնեական արճեքներին համապատասխան ընտանեկան հարաբերություններ, որտեղ հարգանքը ու սերը հանդիսանում են հիմք։


Join our cause!